درباره‌ امید

avatar

امید حق‌بین

برنامه‌نویس فرانت‌اند
بنیاد زتکین zetkin.org
استکهلم، سویدن

سلام!

ببخشید که با صفحه خالی مواجه می‌شوید. درباره خود نوشتن کار سختی‌ست. حداقل برای من. این صفحه را به زودی با چند جمله مناسب پر خواهم کرد. اگر باز هم گذرتان به این طرف‌ها افتاد، دوباره این صفحه را چک کنید. شاید آپدیت شده باشد. خانه آباد که آمدید. خوش پس بیایید.