All Articles

پشت میز

سال گذشته بدترین سال زندگیم بود. اما ۲۰۱۷ تا امروز بهترین روزهای زندگی‌م را رقم زده. بعد از اینکه کار یونان اوکی شد و بلیط آتن را بوک کردم، تا امروز دارم لبخند می‌زنم. به همه. با کسی دشمنی ندارم. با کسی سر جنگ ندارم. با خودم لج نکردم و الی آخر.

هر بار حالم بد می‌شود یاد آخرین باری می‌افتم که حالم بد بوده. ۲۰۰۶ یک ماه، ۲۰۰۹ هشت ماه، ۲۰۱۰ چندین ماه، و آخرین بار هم تمام سال ۲۰۱۶ را در وضعیت روحی آشفته و وحشتناکی بودم. اما همیشه یک معجزه‌ای رخ داده تا دوباره سرپا بایستم و هر بار، درست بعد از پایان دوره وحشتناک روحی، می‌فهمم چقدر چیزهای جدید یاد گرفته‌ام.

این روزهایم رو دوست دارم. عاشق خودم و دیگران‌ام. عملا به زندگی برگشتم.

پ.ن: امروز یک ماه مرخصی‌ام تمام شد. بعد از گذراندن یک سال سخت، یک ماه کامل به خودم مرخصی دادم و اصلا به آینده و نگرانی‌هایش فکر نکردم. از امروز دوباره برمیگردم پشت میز و شروع می‌کنم به نوشتن. :)